نتایج عمل لیفت باسن برزیلی چه مدت ادامه خواهد یافت

نتایج ماندگار، پس از طی شدن دوره ی بهبودی آشکار می شود. در این دوره، برخی از سلول های چربی توسط بدن دوباره جذب می شوند و برای تأمین سلامت سلول های چربی منتقل شده، باید رگ های خونی جدیدی شکل بگیرد. پس از اتمام این روند، نتایج عمل ماندگارتر خواهد شد.

در صورت افزایش یا کاهش وزن، اندازه باسن شما تغییر خواهد کرد. در صورت افزایش وزن، باسن شما بزرگتر می شود زیرا سلول­های چربی در آن قسمت از بدن، بزرگتر می­شوند. در صورت کاهش وزن، باسن شما کوچکتر می شود زیرا حجم سلول چربی کاهش می­یابد.
پس از عمل، برخی از سلول های چربی که به باسن منتقل شده اند، توسط بدن دوباره جذب می شوند. سالم ترین سلول های چربی، باقی مانده و پس از چند ماه بهبودی، دائمی می شوند.
سلولهای چربی که از شکم برداشته شده و به باسن انتقال یافته اند، همان عملکرد قبل را دارند.
بنابراین، در صورت افزایش یا کاهش وزن در شکم، آن دسته از سلول های چربی شکمی که به باسن شما منتقل شده اند، به همان شیوه قبل از عمل، کاهش یا افزایش وزن پیدا می کنند. بدین ترتیب، عمل لیفت باسن برزیلی می تواند در بیماران سالم، تحول چشمگیر و مثبت ایجاد کند و نتایج آن طولانی مدت باشد.
نتایج عمل لیفت باسن برزیلی میتواند ماندگار باشد. پس از بازسازی مجدد سلول های چربی، این چربی ها دائمی می شوند.
برچسب های اخیر::
اشتراک گذاری: