راهنمای بهبودی پس از عمل جراحی
راهنمای بهبودی پس از عمل جراحی

هفته اول پس از جراحی هدف اصلی: افزایش مصرف مواد مغذی برای سم زدایی و کاهش تورم هفته ی دوم و سوم پس از جراحی هدف اصلی: ادامه ی استفاده از مواد مغذی با هدف کاهش کبودی، تورم و افزایش جریان لنفاوی هفته ی 4 تا 16پس از جراحی هدف اصلی: ادامه ی روند کاهش تورم و بهبود زخم

راهنمای بهبودی قبل از عمل جراحی
راهنمای بهبودی قبل از عمل جراحی

تحقیقات نشان داده که با آماده سازی بدن بیمار دو هفته قبل از عمل جراحی، می توانیم با استفاده از ویژگی های درمانی و طبیعی آن، کبودی یا تورم دردناک و ناخوشایند در محل جراحی و اطراف آن را کنترل کنیم.

چگونه می توان نتیجه ی عمل ترانسفر چربی را ماندگار کرد؟
چگونه می توان نتیجه ی عمل ترانسفر چربی را ماندگار کرد؟

مهم است که به یاد داشته باشید که سلول های چربی منتقل شده همانند سلول های چربی در مناطق دیگر بدن عمل می کنند. به عبارت دیگر، سلول های چربی پیوندی مستعد تغییر وزن خواهند بود. برای افزایش شانس ماندگاری نتایج، بیماران باید مراقب کاهش و افزایش وزن خود باشند.

مراقبت غذایی بعد از لپیوساکشن
مراقبت غذایی بعد از لپیوساکشن

بهترین غذاهایی که بعد از لیپوساکشن باید بخورید.