چگونه می توان نتیجه ی عمل ترانسفر چربی را ماندگار کرد؟
چگونه می توان نتیجه ی عمل ترانسفر چربی را ماندگار کرد؟

مهم است که به یاد داشته باشید که سلول های چربی منتقل شده همانند سلول های چربی در مناطق دیگر بدن عمل می کنند. به عبارت دیگر، سلول های چربی پیوندی مستعد تغییر وزن خواهند بود. برای افزایش شانس ماندگاری نتایج، بیماران باید مراقب کاهش و افزایش وزن خود باشند.

مراقبت غذایی بعد از لپیوساکشن
مراقبت غذایی بعد از لپیوساکشن

بهترین غذاهایی که بعد از لیپوساکشن باید بخورید.